API简介:B站热搜榜,输出直链,数据来源于360api

接口问题联系相关负责人沟通修复:查看该接口开发者

接口地址:https://v.api.aa1.cn/api/bilibili-rs/

返回格式:JSON

请求方式:GET

请求参数:https://v.api.aa1.cn/api/bilibili-rs/

该接口支持技术协助,您可联系夏柔协助对接接口

Bug修复:修复接口小问题5分钟响应处理,大问题1个自然日

会员线路:因调用量剧增,定制独享优质线路请 参考定制方案

专属线路 成本透明 0服务费

接口信息

接口名称 是否必填 接口类型 接口说明

返回示例

{
  "code": 1,
  "msg": "\u83b7\u53d6\u6210\u529f",
  "time": "2022-12-08",
  "data": [
    {
      "title": "\u300a\u539f\u795e\u300b\u89d2\u8272\u6f14\u793a-\u300c\u73d0\u9732\u73ca\uff1a\u673a\u5de7\u6df1\u8be3\u300d",
      "heat": "312.5w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av520905401\/"
    },
    {
      "title": "\u201c\u4f60\u7ba1\u8fd9\u53eb\u4e16\u754c\u676f\u4e3b\u9898\u66f2\uff1f\u201d",
      "heat": "350.6w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av775839161\/"
    },
    {
      "title": "\u201c\u4f60\u4e0d\u59a8\u5927\u80c6\u70b9\u53bb\u751f\u6d3b\uff0c\u5176\u5b9e\u6ca1\u90a3\u4e48\u591a\u89c2\u4f17\uff01\u201d",
      "heat": "237.1w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av903301421\/"
    },
    {
      "title": "\u62dc\u6258\uff0c\u8c01\u4f1a\u770b\u59b9\u59b9\u8df3\u821e\u770b\u90a3\u4e48\u4e45\u5462\uff1f",
      "heat": "197.7w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av733458460\/"
    },
    {
      "title": "\u201c\u518d\u89c1\u4e86\u5988\u5988\uff0c\u4eca\u665a\u6211\u5c31\u8981\u8fdc\u822a\uff01\u201d\u5c45\u5bb6\u65e0\u804a\u6765\u9633\u53f0\u5531\u5531\u6b4c\uff5e",
      "heat": "212.4w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av520832655\/"
    },
    {
      "title": "\u6211\u8fd9\u7167\u7247\u54ea\u91cc\u51fa\u4e86\u95ee\u9898\uff1f",
      "heat": "269.3w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av605815667\/"
    },
    {
      "title": "\u7eaf\u4eba\u58f0\u6f14\u7ece\u52a8\u753b\u300aJOJO\u7684\u5947\u5999\u5192\u9669\u300b\u4e3b\u9898\u66f2\uff5e\u3010MayTree\u4e94\u6708\u6811\u3011",
      "heat": "114.3w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av945957021\/"
    },
    {
      "title": "\u660e\u671d\u6d77\u76d7\u548c\u65b9\u4fbf\u9762\u6709\u5565\u5173\u7cfb\uff1f\u3010\u5c0f\u7ea6\u7ff0\u3011",
      "heat": "136.8w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av860947816\/"
    },
    {
      "title": "\u5c71\u7f8a\u95fb\u8721\uff0c\u8fd9\u5c31\u662f\u4f20\u8bf4\u4e2d\u7684\u7f8a\u7fa4\u6548\u5e94\u5417\uff1f",
      "heat": "359.6w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av475861715\/"
    },
    {
      "title": "\u563f\u563f\u563f\u4eca\u5929\u6574\u70b9\u72e0\u6d3b\u563f\u563f\u563f\u563f",
      "heat": "189.5w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av945963362\/"
    },
    {
      "title": "\u9996\u53d1\u9006\u5929\u724c\u7ec4\uff01\u8d85\u9ad8\u80dc\u73873\u56de\u5408\u79d2\u8d62\uff01\u6700\u7ec6\u5bf9\u5c40\u6559\u5b66\uff01\u8fdb\u9636\u5fc5\u770b\uff01\u5bf9\u5c40\u9ad8\u8d62\uff01\u8d85\u9ad8\u7ffb\u76d8\u3001\u9ad8\u4f24\u5bb3\u3001\u9ad8\u53ec\u5524\u3001\u9ad8\u5145\u80fd\u3001\u9ad8\u751f\u5b58\u3001\u9ad8\u914d\u5408\u3001\u9ad8\u6297\u538b\u3001\u9ad8\u79d2\u4eba",
      "heat": "105.7w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av945937600\/"
    },
    {
      "title": "\u91c7\u65b0\u51b0\uff1a\u5b58\u51b0\u7528\u5b8c\uff0c\u65b0\u51b0\u63a5\u7eed\uff0c\u54c8\u5c14\u6ee8\u51b0\u96ea\u5927\u4e16\u754c\u5de5\u7a0b\u8fdb\u5c55\u8fc5\u901f\u3002",
      "heat": "122.3w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av520922894\/"
    },
    {
      "title": "\u5bcc\u4eba\u79bb\u5a5a\u5343\u4e07\u8d44\u4ea7\u7ea0\u7eb7\uff0c\u7a77\u4eba\u6ca1\u4e86\u8111\u888b\u4e5f\u5f97\u722c\u8d77\u6765\u4e0a\u73ed\uff01\u7ecf\u5178\u7f51\u5267\u300a\u7075\u9b42\u6446\u6e21\u300b\u7b2c\u5341\u516b\u56de\u300a\u65e7\u4e8b\u300b",
      "heat": "101.9w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av475944568\/"
    },
    {
      "title": "MrBeast\u7ed9\u4f60300\u5757\u4f60\u61c2\u6211\u7684\u610f\u601d\u5417\uff1f",
      "heat": "223.5w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av988257226\/"
    },
    {
      "title": "\u5b66\u4e60\u82f1\u8bed\u4e00\u534a\u662f\u7231\u597d\u4e00\u534a\u662f\u56e0\u4e3a\u5979",
      "heat": "272.2w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av605811740\/"
    },
    {
      "title": "\u63a2\u79d8\u5361\u5854\u5c14\u571f\u8c6a\u70e4\u8089\u5e97\uff01\u7f8a\u63922\u65a4\u8d77\u5356\uff01\u9762\u5305\u7adf\u71361\u7c73\u957f\uff1f",
      "heat": "157.6w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av263377718\/"
    },
    {
      "title": "\u300a\u660e\u65e5\u65b9\u821f\u300bSideStory\u300c\u7167\u6211\u4ee5\u706b\u300d\u6d3b\u52a8\u5ba3\u4f20PV",
      "heat": "89.5w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av348486160\/"
    },
    {
      "title": "\u6211\u60f3\uff0c\u8fd9\u4ee5\u540e\u4fbf\u662f\u5728\u519c\u6751\u624e\u6839\u4e86\u5427",
      "heat": "165.6w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av988426002\/"
    },
    {
      "title": "\u6f20\u53d4\u5230\u897f\u6c99\u5ba3\u4f20\uff0c\u6e14\u6c11\u76f8\u89c1\u6068\u665a\uff0c\u5927\u5bb6\u7eb7\u7eb7\u62ff\u51fa\u98df\u7269",
      "heat": "79.7w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av988401271\/"
    },
    {
      "title": "\u4e0d\u540c\u6708\u85aa\u7684\u5c45\u5bb6\u529e\u516c\u73b0\u72b6",
      "heat": "194.3w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av263357490\/"
    },
    {
      "title": "\u26a0\ufe0f\u539f\u795e\u6c2a\u91d132W\u6148\u5584\u535a\u4e3b\uff0c\u5728\u7ebf\u900110\u53ea\u6563\u5175\u3001\u4e00\u6597\u3001\u96f7\u795e\u3001\u51cc\u4eba\uff01\uff01\uff01\uff01",
      "heat": "178.6w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av263433252\/"
    },
    {
      "title": "\u6885\u897fC\u7f57\u9996\u6b21\u516c\u5f00\u8c08\u8bba\u56fd\u8db3\uff0c\u5e76\u63d0\u51fa\u5b9d\u8d35\u5efa\u8bae",
      "heat": "311.8w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av563389184\/"
    },
    {
      "title": "\u6211\u66dd\u5149\u4e86\u7f51\u7edc\u8bc8\u9a97 \u5f88\u5feb\u5c31\u88ab\u62a5\u590d\u4e86",
      "heat": "181.7w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av563464967\/"
    },
    {
      "title": "\u533b\u751f\u4e00\u773c\u5c31\u770b\u51fa\u4e86\u6211\u7684\u95ee\u9898",
      "heat": "441.2w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av690803558\/"
    },
    {
      "title": "\u8fd9\u5b66\u662f\u4e00\u79d2\u4e5f\u4e0a\u4e0d\u4e0b\u53bb\u4e86",
      "heat": "129.3w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av220770092\/"
    },
    {
      "title": "\u4e00\u4f4d\u7c89\u4e1d\u60f3\u770b\u5230\u81ea\u5df1\u5954\u8dd1\u7684\u6837\u5b50",
      "heat": "576.8w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av733285870\/"
    },
    {
      "title": "\u3010\u6050\u6016\u3011\u5b64\u72ec\u6447\u6eda\u300a\u593a\u547d\u5409\u4ed6\u300b\u5b98\u65b9\u4e2d\u5b57\u7ec8\u6781\u9884\u544a",
      "heat": "52.0w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av690982024\/"
    },
    {
      "title": "\u4ec0\u4e48\u4eba\u554a\u771f\u7684\u662f",
      "heat": "128.2w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av433462114\/"
    },
    {
      "title": "\u5c0f\u732b\u54aa\u6253\u67b6\u80fd\u6709\u591a\u4e0a\u5934\uff0c\u55b5\u5e08\u5085\u201c\u7206\u88c5\u5907\u201d\u5168\u96c6\uff0c\u5176\u5b9e\u5435\u4e86\u5f88\u4e45\uff01",
      "heat": "111.7w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av475836819\/"
    },
    {
      "title": "\u5c0f\u72d7\u795d\u4f60\u6bcf\u5929\u90fd\u5f00\u5fc3\uff01",
      "heat": "113.1w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av903365796\/"
    },
    {
      "title": "\u5927\u8fde.\u9ed1\u77f3\u7901\u9152\u697c \u53a8\u5b50\u63a2\u5e97\u00a5287",
      "heat": "113.6w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av945919176\/"
    },
    {
      "title": "\u7f8a\u6751\uff083\uff09",
      "heat": "503.3w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av988263194\/"
    },
    {
      "title": "\u300a\u8718\u86db\u4fa0 : \u8fc8\u5c14\u65af\u300b\u5b8c\u6574\u7535\u5f71\u7248\u3010???????? | ????????:????\u8d85\u5bbd\u94f6\u5e55\u30112\u5c0f\u65f6\u770b\u5b8c\u5c0f\u9ed1\u86db\u7684\u534e\u4e3d\u8fdb\u5316",
      "heat": "94.2w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av903266624\/"
    },
    {
      "title": "\u3010\u539f\u795e\u3011\u770b\u597d\u4e86\uff01\u6563\u5175\u662f\u8fd9\u6837\u73a9\u7684\uff01",
      "heat": "126.5w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av733399954\/"
    },
    {
      "title": "\u6311\u6218430\u4e00\u65a4\u7684\u5de8\u5927\u6d77\u6218\u8f66\uff0c\u523a\u8eab\u6781\u54c1\uff0c\u53e3\u611f\u71c3\u7206\u53e3\u8154",
      "heat": "90.8w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av520879103\/"
    },
    {
      "title": "\u5982\u679c\u6b64\u751f\u6ce8\u5b9a\u5e73\u51e1\uff0c\u4f60\u8981\u600e\u4e48\u529e\uff1f",
      "heat": "67.1w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av775793071\/"
    },
    {
      "title": "\u80a5\u80a0\u8fa3\u9e21!\u5dee\u70b9\u91cd\u5f00...",
      "heat": "140.2w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av648448004\/"
    },
    {
      "title": "\u666e\u901a\u957f\u76f8\u7684\u5973\u751f\u5982\u4f55\u901a\u8fc7\u7a7f\u642d\u6539\u53d8\u6c14\u8d28\uff1f\uff08\u5185\u642d\u7bc7\uff09",
      "heat": "92.0w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av945753700\/"
    },
    {
      "title": "\u6ca1\u6709\u80dc\u8d1f\u5fc3\u5f53\u4ec0\u4e48\u592b\u59bb",
      "heat": "145.4w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av988363640\/"
    },
    {
      "title": "\u6b3a\u8d1f\u4e00\u6761\u5c0f\u56e2\u56e2",
      "heat": "219.3w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av263366480\/"
    },
    {
      "title": "\u4ec0\u4e48\u662f\u670b\u53cb\uff1f\u4ed6\u8bf4... 2",
      "heat": "226.0w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av518324324\/"
    },
    {
      "title": "\u7f51\u7ea2\u754c\u7684\u4e00\u80a1\u6e05\u6d41\uff0c\u4e00\u4e2a\u7eaf\u7cb9\u7684\u4eba\uff0c\u4e00\u4e2a\u884c\u52a8\u7684\u5de8\u4eba",
      "heat": "82.9w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av563409966\/"
    },
    {
      "title": "\u300a\u539f\u795e\u300b\u89d2\u8272\u6f14\u793a-\u300c\u73d0\u9732\u73ca\uff1a\u767e\u5c81\u73ca\u300d",
      "heat": "92.8w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av520896994\/"
    },
    {
      "title": "\u5f88\u96be\u60f3\u8c61\u5750\u5728\u7535\u8111\u5bf9\u9762\u7684\u662f\u4e2a\u4eba",
      "heat": "147.0w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av263349436\/"
    },
    {
      "title": "\u6b4c\u66f2\u540d\u6700\u540e\u7684\u82f1\u6587\u540e\u7f00\u90fd\u662f\u4ec0\u4e48\u610f\u601d\uff1f",
      "heat": "121.6w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av903325351\/"
    },
    {
      "title": "\u732a\u7684\u7761\u7720\u8d28\u91cf",
      "heat": "200.1w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av520850211\/"
    },
    {
      "title": "\u3010\u539f\u795e\u591c\u5e97\u98ce\u3011\u672a \u6765 \u53ef \u59bb ~",
      "heat": "65.8w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av263400341\/"
    },
    {
      "title": "\u6253\u5f00\u4e4b\u524d\u6ca1\u60f3\u5230\u8fd9\u4e48\u9707\u64bc\uff0c\u4fee\u4e86800\u591a\u5e74\u7684\u79d1\u9686\u5927\u6559\u5802\u2014\u2014\u54e5\u7279\u5f0f\u5efa\u7b51\u5929\u82b1\u677f",
      "heat": "101.3w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av605871911\/"
    },
    {
      "title": "\u6765\uff0c\u6563\u5175\uff0c\u6218\u4e2a\u75db\u5feb\uff01",
      "heat": "66.0w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av605929515\/"
    },
    {
      "title": "\u65f6\u9694\u591a\u65e5\uff01\u7a9d\u91cc\u8001\u5e08\u51fa\u7a9d\u5566\uff5e",
      "heat": "147.5w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av520857976\/"
    },
    {
      "title": "\u8fd9\u662f\u4e00\u53ea\u5728\u6c42\u5a5a\u73b0\u573a\u793e\u6b7b\u7684\u767d\u5934\u6d77\u96d5",
      "heat": "83.4w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av903395327\/"
    },
    {
      "title": "\u9001\u81ea\u5df1\u4e00\u573a\u751f\u65e5\u65c5\u884c",
      "heat": "44.2w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av475925973\/"
    },
    {
      "title": "\u3010\u539f\u795e\u4e03\u5723\u53ec\u5524\u3011(\u7b2c\u4e8c\u5929\u5df2\u5b8c\u7ed3)\u4ece0\u5f00\u59cb\u7684\u5361\u7ec4\u653b\u7565\/\u5bfb\u627e\u724c\u624b\/PVE\u5361\u7ec4\/\u4e03\u5723\u53ec\u5524\/\u6253\u724c\/\u5361\u7ec4\/\u539f\u795e3.3",
      "heat": "88.3w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av348405916\/"
    },
    {
      "title": "\u3010\u97e9\u56fd\u8ffd\u661f\u65e5\u5e38\u3011\u4e70\u4e00\u4ef6\u8863\u670d\u5c31\u80fd\u548c\u674e\u6d19\u8d6b\u62e5\u62b1 \u8ba9\u4ed6\u5728\u8033\u8fb9\u8bf4\u8c22\u8c22",
      "heat": "64.0w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av305898567\/"
    },
    {
      "title": "\u7b80\u5355\u7814\u7a76\u4e86\u4e00\u4e0b\u65f6\u5c1a",
      "heat": "196.0w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av690802579\/"
    },
    {
      "title": "\u6211\u6253\u7740\u670b\u53cb\u540d\u4e49\u966a\u5728\u4f60\u8eab\u8fb9\uff0c\u4f46\u6211\u6ca1\u60f3\u8fc7\u548c\u4f60\u4e00\u8f88\u5b50\u53ea\u505a\u670b\u53cb",
      "heat": "142.1w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av945850559\/"
    },
    {
      "title": "\u9003\u96be\u5f0f\u653e\u5047\uff01\u77ed\u77ed\u51e0\u5929\u7ecf\u5386\u4eba\u751f\u7684\u5927\u8d77\u5927\u843d\u5927\u8d77\u5927\u843d",
      "heat": "135.3w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av605787740\/"
    },
    {
      "title": "\u5e26\u5b69\u5b50\u548c\u505a\u5bb6\u52a1\u4e0d\u662f\u8001\u5a46\u7684\u4e13\u5c5e\uff0c\u591a\u5206\u62c5\u4e00\u4e9b\uff0c\u8001\u5a46\u4e5f\u80fd\u8f7b\u677e\u4e00\u4e9b",
      "heat": "119.7w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av475981526\/"
    },
    {
      "title": "\u4e1c\u4e9a\u602a\u7269\u623f\u91cc\u5377\u51fa\u6765\u7684\u91cd\u9a91\u5175\u7a76\u7adf\u6709\u591a\u72e0\uff1f\u3010\u6587\u660e\u7684\u6545\u4e8b\u3011",
      "heat": "78.3w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av433494056\/"
    },
    {
      "title": "\u98ce\u96e8\u591c\u6df1\u4eba\u6563\u5c3d\uff0c\u5b64\u706f\u72b9\u5524\u5356\u6c64\u5706\u3002\u591c\u591c\u9664\u975e\uff0c\u597d\u9152\u7559\u4eba\u9189\u3002\u8fd8\u539f\u53e4\u753b\u4f1a\u6eda\u7684\u706f\u7b3c\u300a\u6eda\u706f\u300b",
      "heat": "483.6w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av433338984\/"
    },
    {
      "title": "\u60f3\u4e86\u89e3\u4e00\u4e0b\u6211\u5c31\u8fdb\u6765\u770b\uff0c\u89c9\u5f97\u8010\u5fc3\u770b\u5b8c\u7684\u4eba\u5f88\u6e29\u67d4\uff01",
      "heat": "182.7w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av433322273\/"
    },
    {
      "title": "\u3010\u5047\u88c5\u8bb2\u7535\u5f71\u3011\u7206\u7b11\u559c\u5267\uff01\u52ab\u532a\u62a2\u591c\u5e97\uff01\u591c\u5e97\u7f8e\u5973\u4eba\u8d28\uff01\u5168\u90fd\u820d\u4e0d\u5f97\u8d70\uff01",
      "heat": "122.6w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av690782423\/"
    },
    {
      "title": "\u9c7c\u867e\u5206\u79bb\u88c5\u7f6e\u7684\u539f\u7406\uff0c\u56db\u6d77\u6e56\u7684\u51b0\u6c64\u5706\u548b\u6765\u7684\uff1f\u725b\u987f\u6446\u7684\u539f\u7406",
      "heat": "210.2w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av648341970\/"
    },
    {
      "title": "\u4e2d\u6027\u98ce\u534a\u624e\u72fc\u5c3e",
      "heat": "68.3w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av860967030\/"
    },
    {
      "title": "\u6559\u4f60\u5982\u4f55\u4e0b\u6765\u00d7 \u6559\u4f60\u901f\u901a\u221a Dream\u201c6\u201d",
      "heat": "96.7w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av860918541\/"
    },
    {
      "title": "\u5f53\u65f6\u5e94\u4e3a\u4f34\uff0c\u6765\u65e5\u65e0\u65b9\u957f",
      "heat": "62.0w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av860890378\/"
    },
    {
      "title": "\u5f53\u6211\u7a7f\u4e0a\u8001\u5a46\u5a46\u7684\u8863\u670d\u53bb\u5976\u5976\u5bb6\uff0c\u6700\u540e\u7b11\u7684\u7ad9\u4e0d\u6765\u4e86",
      "heat": "67.1w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av305891979\/"
    },
    {
      "title": "\u6709\u4e9b\u9053\u7406\uff0c\u6211\u518d\u4e0d\u8bf4\u4f60\u5c31\u81ea\u5df1\u609f\u51fa\u6765\u4e86\uff01",
      "heat": "120.5w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av518392262\/"
    },
    {
      "title": "\u201c\u51b0\u7cd6\u6d88\u9632\u5458\u201d",
      "heat": "58.1w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av605940826\/"
    },
    {
      "title": "\u5565\u4e5f\u6ca1\u6709\uff0c\u4e5f\u8981\u62fc\u5c3d\u5168\u529b\u7ed9\u5988\u5988\u505a\u86cb\u7cd5\uff01",
      "heat": "63.4w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av733459375\/"
    },
    {
      "title": "\u628a\u7259\u9f7f\u300c\u79cd\u300d\u8fdb\u773c\u775b\uff0c\u5c31\u80fd\u91cd\u89c1\u5149\u660e",
      "heat": "155.8w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av690758482\/"
    },
    {
      "title": "\u30102022\u5e74\u53cc\u5341\u4e8c\u7535\u8111\u914d\u7f6e\u63a8\u8350\u3011\u6559\u4f60\u5982\u4f55\u7528\u6700\u4f4e\u9884\u7b97\u7ec4\u88c5\u4e00\u53f0\u5168\u65b0\u7535\u8111\uff01\u5c0f\u767d\u5fc5\u770b \uff0139\u5206\u949f\u9009\u5bf9\u914d\u7f6e2000-5w\u9884\u7b97\u5171\u4e8c\u5341\u4e8c\u5957\u914d\u7f6e\uff01",
      "heat": "57.1w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av263299198\/"
    },
    {
      "title": "\u8fd9\u662f\u4e00\u4e2a\u6e29\u6696\u4eba\u5fc3\u7684\u9677\u9631\uff01",
      "heat": "138.1w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av988306711\/"
    },
    {
      "title": "\u96be\u602a\u91d1\u661f\u8bf4\u671d\u9c9c\u821e\u662f\u6700\u96be\u5b66\u7684\u3002\u8df3\u5f97\u597d\u662f\u5927\u795e\uff0c\u8df3\u4e0d\u597d\u50cf\u8df3\u5927\u795e",
      "heat": "95.6w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av348321974\/"
    },
    {
      "title": "\u611f\u8c22\u5927\u81ea\u7136\u7684\u9988\u8d60\uff0c\u6e38\u7267\u6c11\u65cf\u81ea\u53e4\u4ee5\u6765\u9010\u6c34\u8349\u800c\u5c45\uff0c\u517b\u80b2\u4e86\u4f17\u591a\u7684\u8349\u539f\u513f\u5973",
      "heat": "109.5w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av520771361\/"
    },
    {
      "title": "\u5eb7\u5e08\u5085\u770b\u4e86\u60f3\u6253\u4eba\uff01\u53ea\u662f\u591a\u4e86\u4ebf\u70b9\u70b9\u725b\u8089\u2026\u2026",
      "heat": "314.1w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av988274463\/"
    },
    {
      "title": "\u732b\u5fb7\u5b66\u9662\u7b2c\u4e94\u6b21\u56f4\u527f\u72ee\u5b50\u732b",
      "heat": "61.9w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av945994439\/"
    },
    {
      "title": "\u300a\u771f \u6b63 \u7684 \u5a49 \u513f\u300b",
      "heat": "104.1w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av305828916\/"
    },
    {
      "title": "\u6211 \u5f88 \u60f3 \u4f60",
      "heat": "142.2w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av390930516\/"
    },
    {
      "title": "\u4f60\u4e70\u4e09\u5343\u4e07\u5357\u6781\u961f\u8d62\u662f\u5427\uff01",
      "heat": "156.5w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av305854408\/"
    },
    {
      "title": "\u3010\u539f\u795e\u3011\u539f\u795e3.3\u4e0a\u534a\u6b66\u5668\u6c60\uff1a\u8c08\u4e0d\u4e0a\u6bd2\uff0c\u5f88\u4e13\u5f88\u5c0f\u4f17\uff01\u8fd8\u884c\uff0c\u5c31\u662f\u6709\u70b9\u574f\u3002",
      "heat": "75.6w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av433392987\/"
    },
    {
      "title": "????B\u7ad9\u7248\u300a\u5065\u8eab\u65b0\u624b\u7684\u51cf\u8102\u5b8c\u5168\u624b\u518c\u300b\u2122????",
      "heat": "52.8w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av520850184\/"
    },
    {
      "title": "\u9648\u603b\u53d7\u96be\u8bb0\u7b2c\u4e8c\u671f\uff0c\u5e26\u4e94\u4e2a\u6cf3\u8863\u59b9\u5b50\u51fa\u6d77\u90fd\u5410\u4e86\uff0c\u5728\u522b\u5885\u7b49\u4ed6\u4eec\u7684\u59b9\u5b50\u90fd\u54ed\u4e86",
      "heat": "65.0w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av433463728\/"
    },
    {
      "title": "\u5173\u4e8e\u8001\u5e08\u8ba9\u6211\u4eec\u62cd\u7ebf\u4e0a\u8fd0\u52a8\u89c6\u9891\uff0c\u6211\u53bb\u5f53\u8718\u86db\u4fa0\u4f46\u64a4\u56de\u4e0d\u4e86\u4e86\u8fd9\u6863\u4e8b",
      "heat": "191.5w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av860806371\/"
    },
    {
      "title": "\u53a8\u5e08\u957f\u5206\u4eab\uff1a\u7528\u5200\u53e3\u8fa3\u6912\u7092\u201c\u8fa3\u5b50\u9e21\u201d\uff0c\u521b\u65b0\u505a\u6cd5\uff0c\u8fa3\u7684\u5230\u4f4d",
      "heat": "80.5w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av988435218\/"
    },
    {
      "title": "\u4f1f\u5927\u7684\u9a97\u5b50\uff08\u5206\u4eab\u4e00\u4e2a\u5947\u602a\u7684\u6545\u4e8b\uff09",
      "heat": "143.5w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av775852251\/"
    },
    {
      "title": "\u539f\u6765\u65e0\u9650\u4e71\u6597\u662f\u8fd9\u4e48\u73a9\u7684\u5440",
      "heat": "83.9w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av818426276\/"
    },
    {
      "title": "\u795d\u9e70\u773c\u751f\u65e5\u5feb\u4e50\uff0c\u9e70\u773c\u662f\u5c04\u624b\u5ea7\u4f20\u4e0b\u53bb\uff01",
      "heat": "57.6w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av988417315\/"
    },
    {
      "title": "\u3010NIJISANJIEN\u3011\u65e0\u9650\u5b66\u79d1XSOLEIL-HOLD IT DOWN\uff08\u5b98\u65b9MV\uff09",
      "heat": "27.2w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av520885153\/"
    },
    {
      "title": "\u7164\u6c14\u7f50\u6539\u540d\u4e07\u5143\u6237",
      "heat": "57.8w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av690890159\/"
    },
    {
      "title": "\u7a3b\u59bb\u4e0a\u5206\uff1a\u516b \u91cd \u6447 ????",
      "heat": "150.8w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av860799459\/"
    },
    {
      "title": "\u4f60\u770b\u6211\u7684\u5934nb\u5417\uff1f\u3010\u9605\u7247\u65e0\u6570\u2161 70\u3011",
      "heat": "52.6w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av903495050\/"
    },
    {
      "title": "\u300a\u4e09\u4f53\u300b\u52a8\u753b\u7247\u5c3e\u4e3b\u9898\u66f2\u300a\u9762\u58c1\u8005\u300b\u6b63\u5f0f\u516c\u5f00\uff01\u52a8\u753b12\u670810\u65e511:00\u5f00\u64ad",
      "heat": "104.4w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av390903970\/"
    },
    {
      "title": "\u201c\u6211\u77e5\u9053\u662f\u4f60\u5728\u53e6\u4e00\u4e2a\u4e16\u754c\u7684\u547c\u558a.\u201d",
      "heat": "42.2w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av305936268\/"
    },
    {
      "title": "\u5c0f\u65f6\u5019\u6839\u672c\u770b\u4e0d\u61c2\uff01\u91cd\u65b0\u89e3\u8bfb30\u5e74\u524d\u7684\u5f90\u514b\u5bfc\u6f14\u7ecf\u5178\u6e2f\u7247\u300a\u9752\u86c7\u300b",
      "heat": "60.5w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av605861087\/"
    },
    {
      "title": "\u6211\u6536\u5230\u6cd5\u5b98\u79c1\u4fe1\u4e86 \u6211\u7684\u4e16\u754cVS\u8ff7\u4f60\u4e16\u754c \u7ec8\u5ba1\u5224\u51b3\u540e\u7eed",
      "heat": "58.6w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av263400371\/"
    },
    {
      "title": "\u3010\u539f\u795e\u3011\u6d41\u6d6a\u8005\uff08\u6563\u5175\uff09\u6b66\u5668\u4f24\u5bb3\u671f\u671b\u5bf9\u6bd4\uff0b\u547d\u5ea7\u63d0\u5347\uff0b\u73d0\u9732\u73ca\u63d0\u5347\u5e45\u5ea6\u8ba1\u7b97\uff0b\u547d\u5ea7\u63d0\u5347\u5e45\u5ea6",
      "heat": "62.9w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av733410021\/"
    },
    {
      "title": "\u4e03\u5e74\u4e86\uff0c\u5ac1\u7ed9\u4e86\u5341\u516b\u5c81\u5c31\u559c\u6b22\u7684\u7537\u5b69",
      "heat": "94.7w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av945777320\/"
    },
    {
      "title": "\u6ca1\u9519????\uff0c\u662f\u6211\u90a3\u4e48\u975e\u4e0d\u51fa\u8d27????",
      "heat": "70.3w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av263307567\/"
    },
    {
      "title": "\u201c\u6bcf\u5f53\u6211\u6491\u4e0d\u4e0b\u53bb\uff0c\u5c31\u4f1a\u6253\u5f00\u8fd9\u4e2a\u89c6\u9891\uff01\u201d",
      "heat": "107.9w",
      "link": "https:\/\/www.bilibili.com\/video\/av518331697\/"
    }
  ]
}

返回参数

接口名称 接口类型 接口说明
code string 状态码
msg string 获取状态
time string 时间
data string 热榜数据
title string 标题
heat string 热度
link string 链接
// 暂无层级展示,仅供参考 
{ "code": "状态码", "msg": "获取状态", "time": "时间", "data": "热榜数据", "title": "标题", "heat": "热度", "link": "链接" }

小白教程

本教程帮助用户快速对接B站热搜榜接口,仍有疑问请联系开发者获取技术协助

实时调试

部分视频、图片或其他接口报错、空值并不代表无法对接,请在本地尝试请求参数接口

在线调试

温馨提示:请修改请求参数,未修改可能返回报错

参数名称 参数值(修改后测试)
